Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i lokali użytkowych

Nie ulega wątpliwości, że administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i lokali użytkowych wymaga doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Nasi specjaliści sprostają wymaganiom prawnym i oczekiwaniom klientów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

 • obsługa procesu związanego z powstaniem wspólnoty, tj. rejestracja w odpowiednich urzędach oraz założenie konta bankowego,
 • podpisanie umów z dostawcami mediów, w tym negocjowanie korzystnych warunków obsługi oraz nadzór nad realizacją tych umów,
 • przygotowanie budżetu wspólnoty oraz jego realizacja,
 • przygotowanie statutu wspólnoty oraz regulaminu porządku domowego, przygotowanie regulaminu rozliczania mediów lub jego zmodernizowanie,
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
 • prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczonych opłat, należnych odsetek, dokonanych wpłat oraz występujących zaległości lub nadpłat za pomocą specjalistycznego oprogramowania,
 • wybór ubezpieczyciela budynku współpracujemy z renomowanymi brokerami ubezpieczeniowymi zbierającymi oferty z całego rynku ubezpieczeniowego,
 • ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów utrzymania lokali: zaliczki eksploatacyjnej, remontowej, a także opłat zaliczkowych za media rozliczanych zgodnie z regulaminem rozliczania mediów,
 • prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych wpłat oraz windykacja należności,
 • wydawanie niezbędnych zaświadczeń właścicielom lokali,
 • sporządzanie rozliczenia finansowego oraz rocznego sprawozdania z zarządzania nieruchomością,
 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie i prowadzenie zebrań członków Wspólnoty,
 • bieżące regulowanie płatności z konta Wspólnoty,
 • przyjmowanie wszelkich zgłoszeń, interwencji oraz wniosków od użytkowników i właścicieli lokali, prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych oraz ich realizacja,
 • wybór kontrahenta świadczącego usługi związane z funkcjonowaniem nieruchomości (sprzątanie, ochrona, przeglądy nieruchomości, usługi konserwacji itp.) oraz nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego i Dozoru Technicznego, a w szczególności obowiązkowej książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej, wpisów z wymaganych przeglądów technicznych nieruchomości,
 • nadzór oraz kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii,
 • zlecanie i nadzór nad pracami remontowymi oraz inwestycyjnymi.

 

Blok mieszkalny