Zarządzanie budynkami z lokalami na wynajem

W ramach naszych usług zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami z lokalami na wynajem. Do współpracy zapraszamy inwestorów, właścicieli domów i kamienic. Korzystając z naszej oferty, klient oszczędzi czas oraz ma pewność, że zarządzanie budynkami jest profesjonalne.

Nasza propozycja to pakiet usług, w których znajdziecie Państwo:

 • monitorowanie i nadzorowanie realizacji umów najmu,
 • sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu (sporządzany przy umowie najmu, jak i po jej zakończeniu),
 • zabezpieczenie umowy najmu kaucją,
 • reprezentowanie właściciela przed najemcą (m.in. zawarcie umowy najmu, organizowanie usuwania awarii i usterek w lokalu leżących po stronie właściciela),
 • monitorowanie terminowości wpłat czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu, szybka reakcja na opóźnienia w płatnościach,
 • podejmowanie działań windykacyjnych w przypadku opóźnienia w płatnościach przy współpracy z kancelarią prawną,
 • reagowanie na potrzeby najemców,
 • zbieranie i przechowywanie informacji, dokumentacji i zapisów, które mogą mieć wpływ na nieruchomość,
 • raportowanie właścicielowi obiektu wszelkich znaczących faktów, które mogłyby mieć wpływ na funkcjonowanie obiektu,
 • regularne monitorowanie kosztów bieżących oraz ich optymalizacja,
 • planowanie, organizowanie i nadzór nad pracami remontowymi,
 • egzekwowanie opieki gwarancyjnej od wykonawców napraw i remontów,
 • organizacja zbierania ofert dla nieruchomości na większe prace remontowe i naprawcze,
 • zapewnienie zarządzanemu obiektowi odpowiednich usług, a w szczególności:
  - nadzór i kontrola nad świadczeniem usług zarządzania technicznego,
  - koordynacja wszystkich usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych związanych z obsługą nieruchomości,
  - koordynowanie działań w przypadku wystąpienia awarii w obrębie nieruchomości,
  - prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
  - zlecanie okresowych inspekcji obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Blok mieszkalny